Çözümlerimiz

Siz değerli müşterilerimize sunduğumuz çözüm alanları

Planlama

İyi bildiğiniz gibi, gelişmelerle aynı hızda ilerleme ve IT ihtiyaçlarınızı planlama göz korkutucu bir iş olabilir.

• Merkezileştirilmiş Mimari
• Merkezileştirilmemiş Bilgisayar Kullanımı
• Client/Server Mimarisi
• IT Altyapı İncelemeleri
• Mimari Alternatifler Arasında Tercih Yapma
• Son Kullanıcı Bilgisayar Kullanma Mimarisi Meseleleri
• Eski Sistemleri Yeniden Yapılandırma

Tasarım

IT, sistem analizi ve tasarım hizmetlerimizin amacı; müşterilerimizin IT sistemlerini, kurumsal hedeflerini, stratejilerini ve süreçlerini en iyi şekilde desteklemektir.

Analiz aşamasında var olan Bilgi Teknolojileri ve Sistemin; kurumsal misyonu, stratejiyi ve süreçleri ne derece desteklediğini analiz ederiz. İşlevsellik ve performans, hem analiz hem de tasarım safhaları boyunca göz önüne aldığımız ana meseleler arasındadır. Tasarım safhası boyunca; ağ mimarisi, donanım, işletim sistemleri, veri tabanları, güvenlik tedbirleri ve uygulamaya koyma mevzuları kritik bir rol de oynar.

Gelişim

IT strateji analiz ve gelişim hizmetleri; IT yatırım stratejilerini, var olan ya da yeni iş stratejileri ve hedeflerine uydurmak için değişime uğrayan özel ve kamu sektörü birimlerine yardım etmeyi hedefler.

Kalite Kontrol

Toplam Kalite Yönetimi, firmaların ve organizasyonların verimliliği ve rekabete dayalı pozisyonunu ilerletmek için merkezi bir metot olarak şimdiye dek kökleşmiştir. İmalat ortamında geliştirildiğinden, idari ve hizmet sanayilerinde aynı özellikleri göstermiştir. Biz bu yazıda, Toplam Kalite Yönetiminin IT sektöründe kullanımı için potansiyelini inceliyoruz. Toplam Kalite Yönetiminin IT sektöründe tesiri az olmuştur.

Sanayinin diğerlerinden farklı mizacı, tekniklerin açık olarak taşınabilir olmamasıdır ve biz geleneksel olarak bir defalık olarak görülen ve süreç analizi ve ölçümden kolayca etkilenmeyen durumlarda Toplam Kalite Yönetimini kullanmak için bazı ilk fikirler geliştiriyoruz.

Bakım maliyetlerini azaltmak için yazılım tasarımına yoğunlaşarak kalitedeki tasarım fikrini örneklerle açıklıyoruz ve aynı zamanda şirkete ait Toplam Kalite Yönetimi gelişiminde IT sektörünün rolüne değiniyoruz.

Bize Ulaşın

Desteğe ihtiyacınız varsa veya hizmetlerimiz hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.